ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 081-849-5038

แสดง 1 - 18 จาก 46

งานทดสอบพัดลมโบลเวอร์ขนาดใหญ่

ผลิตและจำหน่ายทดสอบพัดลมโบลเวอร์ขนาดใหญ่ 

ผลิตและจำหน่ายพัดลมพลาสติก ชนิด p.p.

ผลิตและจำหน่ายพัดลมสแตนเลส

ผลิตและจำหน่ายพัดลมโบลเวอร์

ข้อดีของพัดลมอุตสาหกรรมอธิบาย ความไหลเวียนของอากาศดีขึ้น

มาตรฐาน JIS กำหนดไว้ว่า พัดลมที่มีแรงดันลมต่ำกว่า 1,000 (mm-น้ำ)

ผลิตและจำหน่ายพัดลมท่อสำหรับใช้กับรถไฟใต้ดิน

ผลิตและจำหน่ายพัดลมท่อแบบมีล้อ

ผลิตและจำหน่ายพัดลมผลิตตามตัวอย่าง

ผลิตและจำหน่ายพัดลมพร้อมแดมเปอร์ปรับลม

ผลิตและจำหน่ายพัดลมพลาสติก ชนิด p.p

ผลิตและจำหน่ายพัดลมระบายอากาศ

ผลิตและจำหน่ายพัดลมระบายอากาศ PB 48

ผลิตและจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม

ผลิตและจำหน่ายพัดลมเข้า 2 ทางขนาดใหญ่

พัดลมเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้กันมากที่สุดอย่างหนึ่ง

งานทดสอบพัดลมโบลเวอร์ขนาดใหญ่

งานทดสอบพัดลมโบลเวอร์ขนาดใหญ่

ทดสอบพัดลมโบลเวอร์ขนาดใหญ่

ผลิตและจำหน่ายทดสอบพัดลมโบลเวอร์ขนาดใหญ่ 

ผลิตพัดลมพลาสติก ชนิด p.p.

ผลิตและจำหน่ายพัดลมพลาสติก ชนิด p.p.

ผลิตพัดลมสแตนเลส

ผลิตและจำหน่ายพัดลมสแตนเลส

ผลิตพัดลมโบลเวอร์

ผลิตและจำหน่ายพัดลมโบลเวอร์

พัดลมท่อต่อตรง

ข้อดีของพัดลมอุตสาหกรรมอธิบาย
1. ความไหลเวียนของอากาศดีขึ้น
2. ลงทุนต่ำ ต้นทุนต่ำ การบำรุงรักษา
3. พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พัดลมท่อสายพาน

มาตรฐาน JIS กำหนดไว้ว่า พัดลมที่มีแรงดันลมต่ำกว่า 1,000 (mm-น้ำ) เรียกว่า พัดลม (fan) ส่วนพัดลมที่มีแรงดันลมตั้งแต่ 1,000 (mm-น้ำ) ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 (m-น้ำ) (0.1 MPa) เรียกว่า โบลเวอร์ (blower) ทั้งสองชนิดเรียกรวมๆ กันว่า พัดลม   

พัดลมท่อสำหรับใช้กับรถไฟใต้ดิน

ผลิตและจำหน่ายพัดลมท่อสำหรับใช้กับรถไฟใต้ดิน

พัดลมท่อแบบมีล้อ

ผลิตและจำหน่ายพัดลมท่อแบบมีล้อ

พัดลมผลิตตามตัวอย่าง

ผลิตและจำหน่ายพัดลมผลิตตามตัวอย่าง

พัดลมพร้อมแดมเปอร์ปรับลม

ผลิตและจำหน่ายพัดลมพร้อมแดมเปอร์ปรับลม

พัดลมพลาสติก ชนิด p.p.

ผลิตและจำหน่ายพัดลมพลาสติก ชนิด p.p

พัดลมระบายอากาศ

ผลิตและจำหน่ายพัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ PB 48

ผลิตและจำหน่ายพัดลมระบายอากาศ PB 48

พัดลมอุตสาหกรรม

ผลิตและจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมเข้า 2 ทางขนาดใหญ่

ผลิตและจำหน่ายพัดลมเข้า 2 ทางขนาดใหญ่

พัดลมโบลเวอร์

พัดลมเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้กันมากที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรม การนำไปใช้งานก็ไม่ยุ่งยากเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์เครื่องจักรอื่นๆ ในโรงงาน แต่อาจจะเป็นเพราะว่าพัดลมเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างง่ายนี่เอง จึงทำให้มักถูกมองข้ามอยู่เสมอและในบางครั้งถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกวิธี

แสดง 1 - 18 จาก 46

ป้ายกำกับสินค้า